ANSVARSFRASKRIVELSE

ANSVARSFRASKRIVELSE

GIVE ACTION APS

GIVE ACTION APS

Læs venligst hele ansvarsfraskrivelsen før du accepterer betingelserne via vores formular til højre på side.

Vi vil sætte pris på, hvis vi må sende dig en enkelt mail efter dit besøg, med henblik på at anmelde besøget og hjælpe os med at udvikle os.

Læs venligst hele ansvarsfraskrivelsen før du accepterer betingelserne via vores formular nederst på siden.

Vi vil sætte pris på, hvis vi må sende dig en enkelt mail efter dit besøg, med henblik på at anmelde besøget og hjælpe os med at udvikle os.

ANSVARSFRASKRIVELSEN

Give Action APS tilbyder events, teambuilding, pitbikeræs, bowcombat og flere actionprægede aktiviteter. Vores aktiviteter kan anses for farlig sport, hvor der er risiko for såvel person- som tingskade.

I forbindelse med de forestående aktiviteter afgiver undertegnede deltager hermed følgende erklæring overfor Give Action APS og dets tilknyttede personale. (Herefter kaldet GAE)

  • Jeg erklærer, at jeg er i god fysisk tilstand, og at jeg ikke er påvirket af medicin, alkohol eller stoffer, der gør mig uegnet til at udføre aktiviteterne. Jeg erklærer ligeledes, at jeg ikke lider af epilepsi, har hjerteproblemer, rygskader eller er gravid, som er en hindring for deltagelse i aktiviteterne, hvilket jeg er blevet oplyst om.
  • Jeg accepterer, at GAE og dennes medarbejdere hermed fritages for ethvert erstatningsansvar for eventuel personskade, død eller skade/tab af mine eller andre deltageres personlige ejendele, som jeg måtte lide, eller som jeg måtte forvolde på øvrige deltagere i forbindelse med afvikling af aktiviteterne. Dette gælder tillige tøj, værdier og lign. ejendele efterladt, mistet eller glemt i forbindelse hermed.
  • Ved min underskrift accepterer jeg, at deltagelse i de af GAE udbudte aktiviteter sker på mit eget ansvar
  • Ved min underskrift bekræfter jeg at være blevet oplyst om, hvordan jeg på forsvarlig vis bruger GAE´s teambuilding-redskaber og maskiner, herunder pitbikes.
  • Jeg har fået stillet alt nødvendigt sikkerhedsudstyr til rådighed og har forstået vigtigheden af at disse benyttes. Jeg forpligter mig til at benytte det udleverede sikkerhedsudstyr
  • Jeg er indforstået med at, færdsel og aktiviteter på GAE´s område sker på eget ansvar.
  • Jeg giver GAE samtykke til at optage video og foto i forbindelse med mine aktiviteter hos GAE og acceptere, at dette materiale alene skal tilhøre GAE. Derudover kan materialet frit benyttes til markedsføring af GAE på diverse medier. Såfremt du ikke ønsker, at der bliver optaget video eller fotos af dig, skal du give GAE besked herom på aktivitetsdagen.

Ved at udfylde den digitale ansvarsfraskrivelsesformular vedstår jeg mig denne erklæring i alle dets ord og punkter.

For deltagere under 18 år:

Ved deltager under 18 år skal forældre/værge underskrive samtykke for deltagelse samt underskrive for, at deltageren vedstår ovenstående ansvarsfraskrivelse i alle dets ord og punkter.

Samtykkeerklæringen kan udfyldes fysisk på selve aktivitetsdagen, såfremt forældre/værge ligeledes møder op, eller den kan downloades og medbringes underskrevet via dette link: Ansvarsfraskrivelse PDF